Déclaration de confidentialité

Better Life Coach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Détails du contact:

Better Life Coach
W8 Solutions bv
Waterdreef 5
9040 Gent

Adres maatschappelijk zetel:

W8 Solutions bv
Waterdreef 5
9040 Gent

Telefoon: 0474/760.399
E-mail: wim@betterlifecoach.be

Ondernemingsnummer: BE 0541 541 793

Wim Agsteribbe is de Functionaris Gegevensbescherming van Better Life Coach en is te bereiken via 0474/760.399 of wim@betterlifecoach.be.

Données personnelles que nous traitons

Better Life Coach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Prénom et nom
 • Détails de l'entreprise, le cas échéant, à des fins de facturation
 • Détails de l'adresse (si demandé)
 • Numéro de téléphone ou numéro de GSM
 • Adresse e-mail
 • Sexe
 • Langue
 • Autres données personnelles que vous fournissez activement, par exemple en saisissant des données sur ce site Web, par correspondance ou par téléphone

Données personnelles spéciales et/ou sensibles que nous traitons

Notre site Web et/ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs du site Web qui ont moins de 16 ans. Sauf s'ils ont une autorisation parentale ou du tuteur. Cependant, nous ne pouvons pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous conseillons donc aux parents de s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants, afin d'éviter que des données sur les enfants soient collectées sans le consentement des parents. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des informations personnelles sur un mineur sans cette autorisation, veuillez nous contacter à wim@betterlifecoach.be, et nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles

Better Life Coach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Pour pouvoir vous informer sur nos services
 • Pouvoir s'inscrire aux sessions de coaching, webinaires ou activités que nous organisons
 • Pour pouvoir vous abonner à notre blog et à nos canaux de médias sociaux si vous le souhaitez
 • Pour pouvoir vous appeler ou vous envoyer un e-mail si cela est nécessaire pour pouvoir exécuter nos services.
 • Pour vous informer des modifications apportées à nos services et produits, ou accords.
 • Better Life Coach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Prise de décision automatisée

Better Life Coach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Better Life Coach) tussen zit.

Combien de temps conservons-nous les données personnelles

Better Life Coach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Partage de données personnelles avec des tiers

Better Life Coach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, een audit of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Les chèques de carrière du VDAB que vous nous fournissez sont traités par Career Center Grow*lb http://www.grow-lb.be/ et soumis par celui-ci au VDAB.

Cookies ou techniques similaires que nous utilisons

Better Life Coach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Better Life Coach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Des cookies peuvent également être placés sur ce site Web par des tiers. Ce sont, par exemple, les sociétés de médias sociaux.

Afficher, modifier ou supprimer des données

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Better Life Coach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar wim@betterlifecoach.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Better Life Coach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).

Comment nous protégeons les données personnelles

Better Life Coach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via wim@betterlifecoach.be.

 

FR