Outplacement

Moet je afscheid nemen van een 45+ werknemer?

Outplacement

Outplacement is een wettelijke verplichting in België voor elke werkgever die een werknemer ontslaat onder volgende voorwaarden:

 • Het gaat niet om een ontslag om een dringende reden.
 • De werknemer is minstens 45 jaar oud op het moment dat de werkgever het contract beëindigt.
 • De werknemer heeft een opzegtermijn of ontslagvergoeding van minstens 30 weken, ongeacht zijn/haar leeftijd. Is de opzegtermijn minder dan 30 weken, maar was de werknemer minstens 1 jaar in dienst van een bedrijf in de privésector? Dan heeft de werknemer ook recht op outplacement. 
 • Het contract wordt stopgezet wegens medische overmacht.
 • Is er sprake van collectief ontslag, dan moet een tewerkstellingscel opgericht worden en via die tewerkstellingscel wordt outplacementbegeleiding aangeboden.

Je kan als werkgever ook op vrijwillige basis outplacement aanbieden aan ontslagen werknemers die jonger zijn dan 45 jaar. Hiervoor maken we een persoonlijk plan op in samenspraak.

Aanpak

Wat houdt outplacement in?

Bij outplacement begeleiden we de onstslagen werknemer. We voorzien:

 • Opvang en psychologische ondersteuning
 • Het opmaken van een professionele balans
 • Identificatie en waardering van talenten en vaardigheden
 • Het verkennen van de arbeidsmarkt
 • De voorbereiding om te solliciteren
 • Advies bij het onderhandelen van een nieuw contract
 • Blijvende ondersteuning tijdens het zoeken naar werk of het opstarten van een zelfstandige activiteit en opvolging bij de opstart op een nieuwe werkplek.
 • Opvolging op de nieuwe werkplek.

praktisch

Stappenplan

 • We zitten samen om de situatie te bespreken, ik geef advies over de wetgeving en we kiezen samen de juiste outplacement formule.
 • Ik start de begeleiding, neem contact op met de deelnemer en geef uitleg over het traject.
 • Ik plan een individueel kennismakingsgesprek in met de deelnemer
 • Het begeleidingstraject wordt uitgewerkt met duidelijke objectieven op maat van de deelnemer.
 • We gaan in- en uitzoomen op de doelstellingen, we reflecteren over inzichten, behoeften, verwachtingen, work life balance …
 • We maken een persoonlijke actieplan.
 • Ik zorg voor opvolging en een goede nazorg.

Duurtijd en prijs

Periode

Binnen het wettelijk kader duurt een outplacementtraject maximaal 1 jaar of 60 begeleidingsuren.
Outplacement wegens medische overmacht duurt maximaal 3 maanden of 30 begeleidingsuren.

Kost

Als werkgever betaal je 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van je werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte je werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

Je hebt wel het recht om 4 weken in te houden op de verbrekingsvergoeding van je werknemer.

Samenwerking

Voor loopbaanbegeleiding en Outplacement werk ik samen met Grow*lb

Contact

valerietheys@upsidedown.coach

+32 (0)494 12 15 92

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.

NL